Darba laiks P.-P. 10:00-16:00
 

Konfidencialitātes politika

1.      Konfidencialitātes politika

 

1.1.  Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā pašnodarbināta persona Edgars Ziļs, reģistrācijas numurs:29049310640, juridiskā adrese: Zalves iela 13, Rīga, LV-1046

(turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pakalpojuma saņēmējs sniedz Pakalpojuma sniedzēja Interneta vietnē.

1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pakalpojuma sniedzēja vietni rigaslaci.lv (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pakalpojuma sniedzējs.

 1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pakalpojuma saņēmēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

 

2. Datu ieguve un izmantošana

 

2.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pakalpojuma sniedzējs ar Pakalpojuma saņēmēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pakalpojuma saņēmēju.

2.2. Pakalpojuma saņēmēju datu iegūšana notiek tad, kad Pakalpojuma saņēmējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) šinī interneta vietnē;

2.3. Pakalpojuma saņēmēju datu iegūšana notiek tad, kad Pakalpojuma saņēmējs veic pirkumus Interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot ziņas, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu;

2.4. Veicot pirkumus Interneta vietnē, visi Pakalpojuma saņēmēja personiskie dati ir konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

2.5. Pakalpojuma sniedzējs veic arī citu zinu ievākšanu, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuri tiek vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem. 

2.6. Izmantojot iegūtos datus, Pakalpojuma sniedzējs var informēt Pakalpojuma saņēmējus par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.7. Jebkurā laikā Pakalpojuma saņēmējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja informāciju par pakalpojumu, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlas.

2.8. Pakalpojuma saņēmēja dati tiek izmantoti veicot pakalpojuma iegādi, iekrokošanu un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.9. Pakalpojuma sniedzējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

 

3. Datu maiņa 

 

3.1. Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā .

 

3.2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

 

3.3. Par savu datu maiņu Pakalpojuma saņēmējs informē Pakalpojuma sniedzēju caur e-pastu info@rigaslaci.lv

 

 

4. Piekļuve datiem

 

 

4.1. Pakalpojuma sniedzējs var atklāt Pakalpojuma saņēmēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

 

·      šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

·      tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasībās, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

 

4.2. Pakalpojuma saņēmējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 

·     kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

·      kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

 

5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pakalpojuma saņēmējam nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. Pakalpojuma sniedzējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži  lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2. Pakalpojuma sniedzējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

7. Drošība

7.1. Pakalpojuma sniedzējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pakalpojuma sniedzējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

8. Saistošie nosacījumi

8.1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes  lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pakalpojuma sniedzējs ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

9. Izmaiņas

9.1. Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.